vattenstämpel

Graviditet/amning Skriv ut

Astma under graviditet och amning bör som oftast inte behandlas annorlunda än astma hos icke-gravida.

  • Nyinsättning av leukotrienantagonist (LTRA) under graviditet bör om möjligt undvikas
  • Risken för att fostret kommer till skada av svår eller kroniskt underbehandlad astma anses överstiga eventuella risker av astmaläkemedlen