vattenstämpel

Allergisk rinit vid astma Skriv ut

Behandling
av samtidig rinit hos personer med astma minskar risken för astmaförsämring

  • Antihistaminer - vid lindrig kortvarig eller säsongsbunden allergisk rinit
  • Nasala glukokortikoider -vid mer långvariga och allvarligare symtom
  • Antihistaminer + nasala glukokortikoider - vid otillfredsställande behandlingseffekt

 

Vid terapisvikt:

1.Systemiska glukokortikoider (OCS) - kortvarig behandling

2.Specifik immunoterapi (hyposensibilisering)

3.leukotrienantagonist (LTRA) har  effekt på astma och samtidig allergisk rinit.