vattenstämpel

Akut sjukhus Skriv ut

 

  • Inhalationer med höga doser SABA, ibland i kombination med ipratropium

  • Glukokortikoider ges alltid vid akut astmaanfall. Vid lindrig attack ges ökad dos ICS.

  • Vid måttlig eller svårare attack ges steroider oralt eller intravenöst.

  • Teofyllin givet intravenöst kan prövas i undantagsfall.

  • Syrgas ges vid behov för att nå SaO2 ≥90% 
  • Om riskfaktorer för astmadöd föreligger bör inläggning övervägas även om patienten förbättras på behandling

  • Alla akutbehandlade patienter ska få en tid för uppföljning med läkarbesök och patientutbildning inom kort.

  • Peroral steroidbehandling ges under fem till tio dagar.