vattenstämpel

Akut öppenvård Skriv ut

Hur allvarligt?

 

LÄTTA-MÅTTLIGA BESVÄR:

Talar hela meningar, inte orolig, använder inte accessoriska andningsmuskler.

 • Ge beta-2-stimulerare i inhalation. 4-10 puffar i spacer eller 5 mg i nebulisator var 20:e minut. Pulverinhalator kan också användas.
 • Övervakning av patienten. Saturation. PEF.

  Om sämre
 • Fortsatt inhalation beta-2-stim. Lägg till ipratropium. Syrgas vb. Cortison po. Till sjukhus.
 • Om oförändrat efter 1 tim:
 •  Fortsätt beta-2-stim var 20:e min ytterligare 1 tim.

          Om bättre:

 • Hem med höjd dos/nyinsatt inhalationssteroid. Fortsätt beta-2-stim.
 • Cortison po i 5-7 dagar. Uppföljning.

SVÅRA-LIVSHOTANDE BESVÄR:

Talar enstaka ord eller inte alls, framåtlutad, trött, förvirrad, ev tysta andningsljud.

 • Ge beta-2-stim enligt ovan, ev tillägg ipratropium.
 • Syrgas.
 • Cortison po eller inj.
 • Övervakning.
 • Till sjukhus.