vattenstämpel

Kontinuerlig underhållsbehandling Skriv ut

Kontinuerlig underhållsbehandling är till viss del åldersberoende. Vid all förskrivning utanför FASS bör SIC skrivas!

  • 0 till < 6 månader

Finns inga registrerade preparat för denna åldersgrupp. Nebuliserad budesonid har dock under många år använts som inhalationssteroid i denna åldersgrupp. Dos som för 6 månader gamla barn. Ange SIC på receptet.

  • Från 6 månader

Singulair dosgranulat, 4 mg, dos enligt FASS. Nebuliserad budesonid, dos enligt FASS. Flutide Evohaler ej registrerat för barn under 1 år, men önskas inhalationssteroid via andningsbehållare kan styrkan 50 mikrogram/dos användas, (1)2 doser x 2. Ange SIC på receptet.

  • Från 1 år

Singulair dosgranulat 4 mg, dos enligt FASS. Flutide Evohaler 50 mikrogram/dos via andningsbehållare, dos enligt FASS. Nebuliserad budesonid, dos enligt FASS.

  • Från 4 år

Singulair dosgranulat 4 mg, dos enligt FASS. Flutide Evohaler 50 mikrogram/dos via andningsbehållare, dos enligt FASS. Nebuliserad budesonid, dos enligt FASS. Seretide Evohaler Mite, dos enligt FASS.