vattenstämpel

Infektionsutlöst astma hos förskolebarn Skriv ut

Behandling i samband med enbart infektionsutlösta besvär:

Schema har gjorts utifrån användande av Flutide Evohaler 50 mikrogram/dos tillsammans med inhalationsspray Airomir 0,1 mg/dos och fungerar oftast väldigt väl. Endast i undantagsfall behöver Flutide Evohaler 125 mikrogram/dos användas i denna åldersgrupp. 

All behandling sker via andningsbehållare.

Grundordination vid behandling av infektionsutlöst astma:

  1. Inhalationsspray Airomir 0,1 mg 1 inhalation 10-15 min innan Flutide så länge förkylningen varar (ca 7-10 dagar) Därutöver inhalationsspray Airomir 0,1 mg 1-2 inhalationer vid behov mot andningsbesvär högst 8 ggr dagligen. Inhalationerna kan ges tätt vid behov.
  2. Inhalationsspray Flutide Evohaler 50 μg 3 inhalationer 3 ggr dagligen i 3 dagar därefter;
  • Inhalationsspray Flutide Evohaler 50 μg 2 inhalationer 2 ggr dagligen så länge förkylningen varar, oftast ca 4-7 dagar till utöver de första 3 dagarna och slutligen;
  • Inhalationsspray Flutide Evohaler 50 μg 1 inhalation 2 ggr dagligen i 7 dagar