vattenstämpel

Förskolebarn med astma Skriv ut

Underhållsbehandling hos barn < 6 år bör delas upp i:

  • Behandling i samband med enbart infektionsutlösta besvär
  • Kontinuerlig underhållsbehandling

Principen vid behandling bygger på nationella rekommendationer enl. Läkemedelsverkets behandlingstrappa 2015. Se Relaterad information.