vattenstämpel

Barn > 6 år Skriv ut

Underhållsbehandling utifrån nationella rekommendationer enligt Läkemedelsverkets behandlingstrappa 2015. Se Relaterad information.

Under Relaterad information finns även en tabell från Läkemedelsverket gällande dygnsdoser av inhalationssteroider till barn.