vattenstämpel

Luftrörsvidgande Skriv ut

1. Andningsbehållare

• Salbutamol/Airomir 0,1 mg/dos

Barn < 2 år: 5 andetag per puff, 4 puffar (doser)

Vid otillräcklig effekt upprepas detta med 15-20 minuters intervall 1-2 ggr ytterligare sedan inväntas läkarordination.

Barn > 2 år: 2 andetag per puff, 6 puffar (doser)

Vid otillräcklig effekt upprepas detta med 15-20 minuters intervall 1-2 ggr ytterligare sedan inväntas läkarordination.

Barn > 6 år: 2 andetag per puff 6-12 puffar (doser)

Vid otillräcklig effekt upprepas detta med 15-20 minuters intervall 1-2 ggr ytterligare sedan inväntas läkarordination.

 

2. Nebulisering via Aiolos:

Drivtryck 2,5 bar.

• Salbutamol/Ventoline lösning för nebulisator 5 mg/ml

 30 kg : 2,5 mg (0,5 ml Ventoline spädes med 1,5 ml NaCl 9 mg/ml = 1,25 mg/ml)

> 30 kg: 5 mg (1 ml Ventoline spädes med 1 ml NaCl 9 mg/ml = 2,5 mg/ml)

Behållaren fylls med 2 ml.

Utvärdera efter 1 min inhalationstid. Kan upprepas till vätskan är slut.

Kan upprepas efter 20-30 min första timmen, sedan glesare.

 

Alternativ nebulisatorbehandling

• Adrenalin injektionsvätska 1 mg/ml via Aiolos kan provas till alla åldrar, men

fungerar bäst till mindre barn < 2 års ålder för slemhinneavsvällande effekt.

 2 år: 1 mg (1 ml Adrenalin 1 mg/ml spädes med 1 ml NaCl 9 mg/ml)

> 2 år: 2 mg (2 ml Adrenalin 1 mg/ml)

Behållaren fylls med 2 ml.

Utvärdera efter 1 min inhalationstid. Kan upprepas till vätskan är slut.

Kan upprepas efter 20-30 min första timmen, sedan glesare.

 

• Ipratropiumbromid/Atrovent lösning för nebulisator 0,25 mg/ml

< 12 år: 1 ml

> 12 år: 2 ml

Ges v.b. var 6:e timma

Kan prövas som tilläggsbehandling till Ventoline.

Kan upprepas efter 20-30 min första timmen, sedan glesare.