vattenstämpel

Inflammationsdämpande Skriv ut

• Per os:

Tablett Betapred 0,5 mg

 10 kg 6 tabl

> 10 kg 8 tabl

Obs! Klinisk effekt först efter 2 - 4 timmar.

 

• Injektion:

Injektionsvätska Betapred 4 mg/ml i.v. eller i.m.

< 12 år: 1 ml

> 12 år: 2 ml

 

Tilläggsbehandling vid behov

• Magnesium

Magnesiumsulfat 246 mg/ml (Addex-Magnesium1 mmol/ml)

40 mg/kg (max 2 g)

Späd i 100 ml NaCl och ge som i.v. infusion under ca 20 min.

Kan upprepas 3-4 ggr med 4-6 timmars mellanrum.

 

• Teofyllin

Injektionsvätska Teofyllamin 23 mg/ml långsamt i.v. var 8:e timme.

Dosreduktion till hälften om teofyllinpreparat givits de senaste 4 timmarna och inget om det

givits de senaste 2 timmarna.

 1 år: 3 mg/kg var 8:e timme

> 1 år: 6 mg/kg var 8:e timme

 

• Terbutalin (Bricanyl)

(svag evidens)

Infusionslösning Terbutalin 0,5 mg/ml

1 ml Terbutalin 0,5 mg/ml späds med 24 ml glukos 50 mg/ml, vilket ger en koncentration på

20 mikrogram/ml.

4-6 mikrogram/kg/timme som kontinuerlig infusion.